Đó là bạn Trần Lê Việt Anh – Một bạn trai có vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu hiện đang học lớp 4G – Trường Tiểu học Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội.