Thursday, 27/02/2020 - 03:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mai Dịch

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC THU CHI

 17/09/2015, 08:14
Các văn bản hướng dẫn về công tác thu chi: Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội, công văn 718/UBND-GDĐT ngày 7/9/2015 của UBND quận Cầu Giấy, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 cảu Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.TT 55-2011-BGDDT Dieu le Ban dai dien cha me hoc sinh