Wednesday, 29/11/2023 - 19:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mai Dịch

Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2022 - 2025

Trong không khí Đảng bộ và nhân dân toàn phường Mai Dịch hăng hái thi đua lập thành tích thiết thực kỉ niệm 25 năm ngày thành lập Quận Cầu Giấy và phường Mai Dịch, Chi bộ trường Tiểu học Mai Dịch đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với chủ đề Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, xây dựng Chi bộ nhà trường phát triển toàn diện.

       Đại hội Chi bộ trường TH Mai Dịch nhiệm kỳ 2022-2025 được tiến hành ngày 09/08/2022. Tới dự và Chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mai Dịch cùng sự có mặt của 30 /30 đồng chí đảng viên của Chi bộ.

            Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng của Báo cáo Chính trị trình Đại hội, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kì 2020 – 2022;  bầu ban Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kì 2022-2025.

1. Thông qua các dự thảo Báo cáo trình Đại hội: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kì 2020 -2022, gồm những nội dung chủ yếu như sau:

1.1- Về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2020 -2022

            Hai năm qua, Chi bộ, BGH và tập thể CBGVNV trường TH Mai Dịch chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2020 - 2022) đề ra  đạt  được nhiều kết quả nổi bật:

          - Hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm học.

          - Nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường.

          - Xây dựng đội ngũ đảm bảo đủ số lượng đồng bộ về cơ cấu.

          - Xây dựng CSVC khang trang hiện đại đồng bộ.

          - Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả.

 - Chi bộ đã phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và một số văn bản của cấp trên có liên quan.    

- Kết quả lãnh đạo thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, thực hiện hướng dẫn số 18-HD/BTG ngày 20/1/2014 của ban tuyên giáo Quận uỷ, thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ phường Mai Dịch về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:  Chi bộ đã xây dựng 07 chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh để CBGVNV học tập và làm theo; tổ chức 01 buổi Hội thảo về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 100% CBGVNV tham gia. Tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề trong Chi bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ. Chỉ đạo CBGVNV xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu, lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công việc chuyên môn. Hàng tháng có sự nhìn nhận đánh giá chung trong Chi bộ, trong toàn trường.

1.2- Về phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kì tới.

            Đại hội nhất trí các mục tiêu và những giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ:

- Hàng năm chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trường đạt tiên tiến xuất sắc cấp Quận, các  tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Công tác phát triển: Huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn (theo tuyến tuyển sinh) vào học tại trường.

- Công tác chất lượng:

+ Công tác giảng dạy: 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, không có học sinh bỏ học giữa chừng ; 100% học sinh xếp loại Đạt về Năng lực, Phẩm chất, 35,6 % học sinh được khen hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, 64,4% học sinh được khen có tiến bộ vượt trội trong học tập và rèn luyện.

+ Giáo dục: Thực hiện nghiêm túc chương trình GDTH, 100% giáo viên ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy- giáo dục. 100% học sinh được tham gia hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể. Rèn tính mạnh dạn, tự tin, kỹ năng sống cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, sắp xếp giáo viên hợp lí để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 3,4,5 triển khai từ nay đến hết năm học 2024-2025.

- Xây dựng đội ngũ:

+ 100 % GV đạt trình độ chuẩn ĐH, 23,1% GV đạt trên chuẩn (trình độ thạc sĩ).

+ 85% giáo viên đạt giỏi cấp trường, 4% GV đạt GV giỏi cấp Quận, 2% đạt GV giỏi cấp Thành phố.

+ 15 % cán bộ giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được khen cao.

+  Phát triển Đảng viên mới 04 đ/c

 Các giải pháp thực hiện:

* Chuyên môn nghiệp vụ:

- Hoàn thiện các tiêu chí về CSVC, đội ngũ, chất lượng GD học sinh  theo tiêu chí trường Chuẩn quốc gia. Thực hiện đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện.

- Duy trì nề nếp, kỷ cương - tình thương - trách nhiệm, sáng tạo trong việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo các hoạt động giáo dục nghiêm túc, có chất lượng.

- Tăng cường kiểm tra đột xuất. Phát động các phong trào thi đua, đợt thi đua trong nhà trường, đánh giá thi đua thực chất khách quan.

- Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đội thiếu niên trong nhà trường trong công tác giáo dục học sinh.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu nội dung chương trình sách giáo khoa mới. Tạo điều kiện cho GV tham gia đầy đủ các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn do các cấp tổ chức. Mời chuyên gia tập huấn tại chỗ cho GV. Đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng của GV để chuẩn bị tốt nhất về lực lượng GV cho chương trình mới. Phân công giáo viên sớm để GV có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn chuẩn bị cho chương trình SGK mới.

          * Công tác đoàn thể:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác GD chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mới trong việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”.

- Tăng cường bồi dưỡng nhận thức về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đặc biệt các chủ trương, đường lối, chính sách về giáo dục - đào tạo. Đổi mới phương pháp, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh cho Đảng viên và quần chúng. Xây dựng nề nếp kỷ cương, tiếp tục triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ. Xây dựng nhà trường văn hóa, giáo viên mẫu mực, học sinh chăm ngoan.

- Làm tốt công tác phát triển đảng.

- Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động. Công đoàn đẩy mạnh thi đua và cuộc vận động “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm - sáng tạo”, “Cô giáo người người mẹ hiền”, Đoàn thanh niên đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện” góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động trong nhà trường. Tích cực hưởng ứng các phong trào nhân đạo, từ thiện. Công đoàn giữ vững danh hiệu Công đoàn xuất sắc, Đoàn thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

2. Đại hội đã bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí:

- Đc Nguyễn Thanh Tịnh – Bí thư chi bộ

- Đc Lê Thị Thái Anh – Phó BT chi bộ

- Đc Nguyễn Thị Đào – Chi ủy viên.

            Đại hội đã giao cho cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 căn cứ Nghị quyết của Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VIII đảng bộ phường Mai Dịch, xây dựng các kế hoạch công tác để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ TH Mai Dịch.

           Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mai Dịch đã khen ngợi Chi bộ Tiểu học Mai Dịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kì vừa qua, đặc biệt khen công tác phối hợp với UBND phường trong phòng và chống dịch bệnh Covid 19, đồng thời cũng mong muốn trong nhiệm kì tiếp theo, chi bộ nhà trường sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt các hoạt động của nhà trường, triển khai có hiệu quả các hoạt động giáo dục trải nghiệm trong nhà trường và thực hiện chương trình sách giáo khoa Giáo dục phổ thông 2018 hiệu quả. 

Đồng chí Phạm Văn Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mai Dịch phát biểu tại Đại hội

Đại hội chi bộ TH Mai Dịch nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên phát huy tinh thần đoàn kết nêu cao trách nhiệm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Trang trọng dự Lễ chào cơ

 

100% Đảng viên nhất trí với Nghị quyết Đại hội
Chi đoàn trường Tiểu học Mai Dịch biểu diễn văn nghệ Chào mừng Đại hội

 

Lượt xem: 159
Tác giả: Trường TH Mai Dịch
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 156
Hôm qua : 250
Tháng 11 : 4.294
Năm 2023 : 35.360